DMAD’ın Karadağ’daki Yunusların Azalmasına İlişkin Makalesi ACCOBAMS’ın FINS Dergisinde Yayınlandı

Karadağ’daki Yunusların Varlığında Endişe Verici Düşüş ve COVID-19 Sırasında Vatandaş Biliminin Önemi

Tim Awbery ve Aylin Akkaya’nın ‘Karadağ’daki Afalina Yunusların Varlığındaki Endişe Verici Düşüş ve COVID-19 Sırasında Vatandaş Biliminin Önemi’ konusuna odaklanan makale Karadeniz, Akdeniz ve Atlantik Bölgesi’ndeki Deniz Memelilerinin Korunmasına İlişkin Anlaşma Birliği (ACCOBAMS)’ne ait, yılda bir kez çıkan FINS dergisinde yayımlandı. 

Makale, afalina yunusların görüldüğü gözlem yüzdesinde kayda değer bir düşüş gösterdi. Karadağ’da gözleme başladığımız ilk yılda % 43 iken geçen yıl % 22’ye düştü. Afalina yunusların uzun ömürlülüğü nedeniyle, şu anda nüfustaki eğilimleri kesinleştirmek için henüz çok erken, ancak DMAD Karadağlı yetkililerle, Karadağ’ın ilk deniz koruma alanının kurulması da dahil olmak üzere, afalina yunusları korumak için ihtiyati tedbirler almalarını gerektiğini dile getirdik.
Ayrıca, COVID-19’un DMAD’ı nasıl olumsuz etkilediğini ve Mart’tan Temmuz’a kadar gözlem yapamayacağımız anlamına gelen kısıtlamalar ve getirdiği sonuçları tartıştı. Bu durum verilerimizde önemli bir boşluk bıraktı, bu yüzden yardım için yerel halka başvurduk. Derinlemesine veri toplamaları mümkün değildi, ancak yalnızca Kotor Körfezi’nde (kuzey Karadağ) 17’si olmak üzere 20’den fazla olayda fotoğrafik kanıtlarla güvenilir koordinatlar elde edebildik.
Makale buradan indirilebilir.