DERİN DENİZLERİN DEV KORUYUCULARI II

Küçük Deniz Memelilerinden Doğu’nun Büyük Balinalarına

Doğu Akdeniz’deki geniş veri boşluklarını doldurma, Doğu ve Batı havzalarındaki araştırma seviyeleri arasındaki eşitsizliği azaltma gibi ihtiyaçlar etrafında tasarlanan Derin Denizlerin Dev Koruyucuları, bölgedeki diğer çalışmalardan farklı olarak uzun süreye yayılacak bir araştırma seferi. Dünyanın dört bir yanından saha araştırmacılarını, akademisyenleri ve profesyonel pasif akustik izleme uzmanlarını bir araya getiren keşif gezileri, Levant Denizi’ndeki Marmaris ve Anamur arasında büyük bir alana (~ 22.000 km2) yayılıyor.

Türkiye’de yerel araştırma kapasitelerinin geliştirilmesine büyük önem veren bu proje, gagalı balinalar ve kaşalotlar başta olmak üzere afalina ve çizgili yunusların da dahil olduğu deniz memelileri hakkında veri toplamaktadır. DMAD, her sezon seferler düzenleyerek hidrofon, gözlem, fotoğraflama yöntemleri ile hem tehditleri kayıt altına alıyor hem de bölgede var olan deniz memelileri için en önemli alanları haritalıyor. Bunun yanı sıra DMAD, genç araştırmacıların deniz çevresi konusundaki farkındalığını artırmak ve insanları doğa korumaya aktif bir şekilde dahil etmek için maksimum potansiyeli yaratmak adına, fotoğrafik kimlikleme ve coğrafi bilgi sistemleri konusunda atölyeler düzenlemektedir.