Türkiye'de Staj

Türkiye’de Staj

Türkiye’deki stajımız, su üzerinde maksimum zaman geçirmek, size uygulamalı araştırma verilerini toplama ve çeşitli görsel-akustik araştırma tekniklerini kullanma şansı yaratmak üzere tasarlanmıştır.

Staj hakkında

Proje, etkin koruma stratejilerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak kabul edilen, eksik bilimsel verileri toplamak üzere inşa edilmiştir. Setasea türlerinin %60’ı küresel olarak tehdit altındayken, durum “tümü tehdit altında” ya da “veri eksikliği” olarak tanımlanan Akdeniz alt populasyonları için daha kritiktir. 2020 yılına kadar toplam deniz alanlarının % 10’unu koruma amacı güdülmesine rağmen, mevcut Deniz Koruma Alanları (MPA’lar) Akdeniz’in % 7’sini geçmiyor ve Avrupa sularında sadece %0.04 MPA tamamen ve öncelikli olarak kıyı dahil olmak üzere korunur. Var olan şartlarda güney ve doğu Akdeniz düzensiz, kontrolsüz insan etkinliklerine karşı savunmasızdır. Setaseaları araştırma çabaları ile ilgili olarak, aynı savunmasız habitatlar sadece birkaç kez incelenmiştir. Bunlar farklı başlıklar üzerine çalışılan ve yazları yapılmış birer araştırma gezisiyle gerçekleştirilmişti.

Proje bölgeleri hakkında

Staj, İstanbul Boğazı ile Ege ve Levant Denizlerindeki üç alanı kapsıyor.

Çalışmamız, on yıl boyunca toplanan fotoğraf tanımlama kataloğunu güncellemek için son derece yüksek deniz trafiği alanı olan İstanbul Boğazı’nın tamamını kapsıyor. Dilek yarımadasını çevreleyen Ege Denizi bölgesinde tırtak türü yunuslara odaklanıyoruz. Sisam’ı çevreleyen Yunan sularında kapsamlı araştırmalar yapılmış, ancak Türk sularında çok az çalışma yapılmıştır.

Buradaki çalışmalarımız, yunusların ıslıklarını ve tıklamalarını kaydetmek için endüstri standardı hidrofonları (sualtı mikrofonları) kullanmaktadır. Derinlerin Dev Koruyucuları, bölgedeki diğerlerinden farklı bir araştırma gezisidir. Dünyanın dört bir yanından saha araştırmacılarını, akademisyenleri ve profesyonel pasif akustik izleme uzmanlarını bir araya getiren keşif gezisi, Levant Denizi’ndeki Marmaris ve Anamur arasında büyük bir alana (~ 22.000 km2) yayılıyor.

Daha fazla bilgi indir.

Biz kimi arıyoruz:

DMAD stajyerlerinde şu özellikleri arıyor:

  1. Deniz korumasına gerçek bir ilgi
  2. Dinamik ve çok kültürlü bir ortamda birlikte yaşama becerisi
  3. Ekibin bir parçası olarak etkin çalışma deneyimi, akıcı İngilizce ve iyi iletişim becerileri
  4. Yeterli derecede bilgisayar okuryazarlığı, becerileri ve yeni yazılım öğrenme istekliliği

Ne gibi sorumluluklar üstlenmeniz bekleniyor?

Sorumluluklar bunlarla sınırlı olmamakla birlikte;

  1. Tekne araştırma gezilerinin yapılması
  2. Mekansal-zamansal, davranışsal ve akustik verilerin toplanması
  3. Araştırma gezileri sırasında verilerin işlenmesi
  4. Veri girişi
  5. Fotoğrafik kimlikleme ve diğer ilgili yazılımlar

Nasıl başvururum? / Başka sorularım var?

Başvurmak için lütfen CV’nizin ve başvuru mektubunuzun bir kopyasını [email protected] adresine gönderin. Daha fazla sorunuz varsa veya DMAD ile ilgili diğer çalışmalar hakkında sorularınız varsa, aynı adresi e-posta ile gönderin veya Bize Ulaşın sekmesine gidin.