Adriyatik Denizi

Bilinmeyen alanlar için temel bilgi toplama

Adriyatik’in bazı bölgeleri uzun yıllar iyi araştırılmış (İtalya, Hırvatistan, Slovenya), ancak 2016 yılında DMAD’ın bölgeye gelmeden önce Karadağ ve Arnavutluk’ta önemli bir araştırma boşluğu vardı. Karadağ’da ve bugüne kadar sürekliliğini koruyan bir araştırma çalışması başlattık. Beşyüzden fazla arazi etüdü ve yüzden fazla tekne gözlemi tamamladık. 2018’de Güney Adriyatik’de kıkırdaklı balıklar ve deniz kaplumbağalarının kıyıya vurma bilgilerini kapsayan Adriyatik Ağı’nı (SANCET) geliştirdik ve ayrıca araştırma çalışmalarımızı Kuzey Arnavutluk’a genişletmek için Tiran Tarım Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Daha fazla bilgi edinmek için bir resme tıklayın!

Karadağ Yunus Araştırması

Bilim ve Sosyal Yardımların çarpıştığı yer

Gözünüzü Ayırmayın

Güney Adriyatik'teki karasal çabaların koordine edilmesine yardımcı olmak

Arnavutluk Yunus Araştırması

Bilinmeyeni anlamaya başlıyoruz