Seçim Senin.

DMAD - Deniz Memelileri Araştırma Derneği, bilimsel araştırma ve sosyal yardım faaliyetleri yoluyla ekolojik bilinç yaratmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Değişim Sensin.

DMAD’ın amacı, Levant ve Adriyatik Denizlerinde biyolojik çeşitliliği korumak için, habitat üzerindeki sorunları bilimsel yöntemlerle saptamak ve sorunlara yönelik aksiyon alınmasını sağlamak, toplumsal farkındalığı arttırmak.

Hedefimiz etkili koruma stratejileri uygulamak, vatandaş bilimini desteklemek, ekolojik farkındalığı artırmak ve sağlıklı ekosistemler için bu yönetim becerilerini geliştirmek amacıyla araştırma ve bilgi birikimini kullanmaktır.

Nesli tükenmekte olan deniz memelilerinin korunmasına yardımcı olmak ve bütünsel koruma kampanyaları oluşturmak için araştırmamızı kamuya açık sosyal yardımlarla birleştiriyoruz.

 

ARAŞTIRMALARIMIZ

Dağılım

Deniz memelileri için kritik habitat olabilecek bölgeleri kara ve tekne gözlemleri ile haritalandırıyoruz.

Davranış

Deniz memelilerinin davranışlarını ve insan baskılarından nasıl etkilendiklerini araştırıyoruz.

Fotoğrafik Kimlikleme

Bireysel olarak tanımlanmış yunusların ve balinaların veritabanlarını harmanlar, korur ve paylaşırız.

İnsan Baskıları

Yunuslar üzerinde insan baskısının oluştuğu bölgeleri belirliyor ve baskının büyüklüğünü kaydediyoruz.

Derin Denizlerin Dev Koruyucuları II

Levanten Denizi'ndeki yunusları ve balinaları inceleme çalışmalarımız.

Karadağ Yunus Araştırması

Bilimsel Araştırmaların Toplum Eğitimi ile Bütünleştirilmesi, Karadağ'da Deniz Memelilerinin Korunması

Arnavutluk Yunusları

Arnavutluk'ta cetacean türleri hakkında temel verilerin toplanması.

Gözünüzü Ayırmayın

Örgülü ağımız ve vatandaş bilim projelerimiz hakkında bilgi

STAJ ve GÖNÜLLÜLÜK

Karadağ ve Arnavutluk’un Adriyatik kıyılarında veya Türkiye’nin Ege ve Levant Denizlerinde araştırmacılarımız ve biliminsanlarımız ile çalışmalarımıza katılabilirsiniz. Bu deneyim lisans ve lisansüstü öğrenciler için değerli bir fırsat olacaktır.

Deneyim:

  • Kara ve tekne tabanlı araştırmalar
  • Yayılım ve davranış bilgilerinin koleksiyon haline getirilmesi
  • Fotoğrafik Kimlikleme ile bireylerin belirlenmesi ve kataloglanması
  • Veri analizi ve girişi
  • Paydaşların farkındalığının artırılması

ORTAKLARIMIZ

İşbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz:

GÜNÜMÜZE KADAR DMAD'IN KAZANDIĞI FONLAR

Finansman için minnettarız: