YAYINLARIMIZ - 2022

Yıllık raporlar

Türkiye'de Cetaceanların Korunmasına İlişkin Mevcut Veri Boşluklarını Doldurmak için Bilimsel Veri Toplama - Kıyı ve Derin Dalış Cetacean Türleri Üzerine Beş Yıllık Özel Araştırma Çalışması

Aylin Akkaya, Selina Brouwer, Tim Awbery, Patrick Lyne, Derya Özciğer Senalp, Duru Güneş Yalçın,