İstanbul Boğazı'nın Yunusları

Deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede deniz memelilerinin izlenmesi

WWF – Türkiye kapsamındaki çalışmalarımızdan bir diğeri, on yılı aşkın süredir toplanan fotoğrafik kimlikleme kataloğunu güncellemek amacıyla olağanüstü yüksek deniz trafiği alanı olan İstanbul Boğazı’nın tamamında seferler düzenlemekteyiz.

Bu fotoğraflar, Boğaz’ı kullanan afalina, tırtak ve muturlar olup olmadığını ve Boğaz’ın bir alanına yaşayıp yaşamadıklarını veya alanlar arasında hareket edip etmediklerini görmek için mevcut katalogla eşleştirilir. Ayrıca, yunusların davranışının yüksek deniz hareketliliğinden etkilenip etkilenmediğini görmek için davranışsal veriler topluyoruz.