DMAD Analisti Patrick Lyne IMarEST Dergisine Yazdı

Analistimiz Patrick Lyne IMarEST Dergisine “Akdeniz’de setaseaların azalışını durdurmak” başlıklı bir yazı yazdı.

DMAD’ın araştırmalarında analist olarak yer alan Patrick Lyne, The IMarEST dergisinin ikinci sayısında “Akdeniz’de setaselerin azalışını durdurmak” (Mitigating cetacean decline in the Med) başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Lyne, geçmiş yıllarda Akdeniz’e kıyısı olan bölgelerdeki insan popülasyonu artışını ve önümüzdeki on yılda bu sayının artacağına dikkat çekerek, setase türlerinin ve deniz yaşamının nasıl etkileneceğini vurguladı.

Türkiye’nin de imzacısı olduğu ACCOBAMS (Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma) Anlaşması’nın özellikle denizel yaşam ve setase türlerini korumaya yönelik ciddi kurallar izlediğini hatırlattı.  Özellikle insan kaynaklı faaliyetler habitat kaybı, nüfus artışı, askeri faaliyetler ve bunların yanında, açık deniz rüzgar enerjisi üretim tesisleri, doğal gaz arama faaliyetleri gibi araştırmaların ACCOBAMS regülasyonları uygulanmadığında Akdeniz havzasına özgü deniz memelilerinde geri dönüşü olmayan ve ölümle sonuçlanan geçici ya da kalıcı duyma problemleri ve başka fizyolojik sorunlar yarattığını hatırlattı. Uluslararası araştırmalar sonucu belirlenen regülasyonların uygulanışını takip eden birincil  deniz memelisi ve pasif akustik gözlemcileri. Yazısında ACCOBAMS regülasyonlarının detaylarına da yer veren Lyne, Akdeniz ve Karadeniz’e özgü türlerin korunması için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti.