SOMFI2020

Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık Faaliyetlerinin Durumu Sunumu 2020

DMAD ekibi bugün, “Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık 2020’nin Durumu” konulu sanal bir sunuma katıldı. Sunum, Akdeniz için Genel Balıkçılık Komisyonu tarafından sunuldu ve yasa koyuculara, bilim insanlarına ve diğer paydaşlara balıkçılıktaki bölgesel ve alt bölgesel eğilimlere kapsamlı bir genel bakış sağlayan aynı adı taşıyan bir belgeye genel bir bakış içeriyordu. Bir araya geldiğimiz bu etkinlikler, mevcut etkilerin tartışılmasına ve izlenmesine yardımcı olmak ve balıkçılıktaki eğilimleri anlamada önemli bir araçtır.

Sunumda, GFCM (Akdeniz için Genel Balıkçılık Komisyonu), gelecekte yüzleşmemiz gereken inanılmaz bir yol olduğunu söylemekte hızlı davrandı. Ancak olayı, Akdeniz ve Karadeniz’deki balık stoklarının % 75’inin hala aşırı sömürülmesine rağmen,  2014 yılından bu yana sayının % 10 azaldığını vurguladı. SOMFI’nin son raporundan bu yana, biyokütle görece yükseldi ve iki katına çıkan stokların kullanım oranı için de benzer sonuçlar bulundu.

Belgenin tamamını ve önemli sonuçların bir özetini buradan okuyabilirsiniz.