Hedefler

DMAD ilk yılında, Antalya Körfezi ve çevreleyen alanlardaki mevcut tüm cetacea (yunus ve balina) türlerinin tüm kayıtlarının elde edilmesi yönünde çalışacaktır. DMAD hedefini, deniz ve kara gözlemleriyle araştırma yaparak ve veri toplayarak, yanısıra genel halka sunulacak anketler aracılığı ile gerçekleştirecektir. En yaygın türlerin polülasyon statüleri, miktarları ve genel dağılımları hakkında çıkarsama yapılacak, yanısıra alandaki en yaygın cetacea bireyleri hakkında kapsamlı bir veri bankası aracılığı ile bir foto-kimlikleme (photo-ID) katoloğu oluşturulacaktır. 

İkinci ve üçüncü yılda ise, bu çalışma, Antalya Körfezi ve çevreleyen alanlardaki cetacea faunasına ait uzun dönemli bir izlme programının oluşturulabilmesi için devam edecektir. Organizasyon büyüdükçe akustik veri, çalışmanın içerisine dahil edilecektir ve farklı dallarda araştırmacıların, organizasyonumuzun platformundan faydalanabilme imkanı sağlanacaktır. 

İleride araştırmamızı, halihazırdaki birçok organizasyon ve Akdenizde bunlarla ilgili yürütülen projelerle işbirliği içerisinde, Akdeniz  foku ve deniz kaplumbağası gibi diğer türlere doğru genişletmeyi planlamaktayız.

Derneğin bu yılki hedefleri arasında:

  1. Antalya Körfezi içerisindeki cetacea tür mevcudiyetine yönelik bilgilerin toplanması, gözlemlenen türlerin yoğunluk ve rastlanma oranlarının anlaşılması
  2. Türe özel foto-kimlikleme kataloğunun oluşturulması
  3. Fotoğraflanan bireylerin alan bağlılığı (site fidelity) ve sosyal yapıları hakkında ön verilerin incelenmesi
  4. Türe özel davranış paternlerinin incelenmesi
  5. Antalya Körfezi içerisindeki cetaceanlar için mevsimsel kritik habitatların belirlenmesi
  6. Cetacea habitatlarında insan kökenli faaliyetlerin belirlenmesi
  7. Çocuklar, balıkçılar ve genel halk için farkındalık artırma çalışmalarının yürütülmesi