DERİN DENİZLERİN DEV KORUYUCULARI / GIANT GUARDIANS OF DEEP SEAS

Gagalı balina / Cuvier’s beaked whale

Proje eğitimi / Project Training

WWF-Türkiye tarafından desteklenen yeni projemiz “Derin Denizlerin Dev Koruyucuları” başlıyor. Proje kapsamında kaşalot (Physeter macrocephalus) ve gagalı balina (Ziphius cavirostris ve Mesoplodon sp.) türlerinin Doğu Akdeniz havzasındaki populasyonu, maruz kaldıkları tehditler ve koruma ömlemleri üzerine çalışacağız. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak gagalı balina türünden canlı biyopsi örneği almayı ve türün genetik haritalamasını çıkarmayı planlıyoruz. Proje; geçtiğimiz günlerde Antalya Körfezi’nde karaya vuran ve hakkında bugüne kadar yeterli bilgi edinilemediği için IUCN Red List’de “Eksik Veri” sınıfında bulunan gagalı balina ve “Nesli Tehlike Altında” sınıfında yer alan kaşalotlar için önem arz etmektedir.

Projemizin Doğu Akdenizdeki tür koruma çalışmalarına katkı sağlaması ümidiyle.

Kaşalot / Sperm whale

Basın lansmanından / From project press launch

Our new project “Giant Guardians of Deep Seas” supported by WWF-Türkiye is starting. In terms of the project, we will be working on population statues, threats to the species and conservation measures  of sperm whales (Physeter macrocephalus) and Cuvier’s beaked whales (Ziphius cavirostris ve Mesoplodon sp.). We are also, being a first in Turkey, planning to initiate genetic sampling of Cuvier’s beaked whale and produce the genome map of it. The project has importance for Cuvier’s beaked whale which stranded in the previous days in Antalya Bay and is classified as “Data Deficient” in IUCN Red List due to lack of scientific data on it up to now and for the sperm whales which are classified as “Endangered” in IUCN Red List.

Hoping that our project will contribute to the conservation activities in Eastern Mediterranean.

_dmad

Add your Biographical Info and they will appear here.