DENIZ MEMELILERI KORUMA PROJEMIZ KABUL EDILDI

2016 yılında Fethiye Körfezi’nde yürüttüğümüz ve The Rufford Foundation tarafından desteklenen projemizin ikinci ayağı “Kuzeybatı Levanten Denizi’nde Ekosistem Temelli Deniz Memelilerinin Korunması” kabul edildi. Mart-2017 itibari ile başlayacağımız projemiz ile bu yıl Fethiye ve Antalya Körfezi’nde deniz memelilerinin korunması için çalışacağız. Yanısıra deniz çöplerinin denizel biyoçeşitlilik ve deniz taşıtlarının memeli davranışları üzerindeki etkileri ve balıkçılık-deniz memelisi etkileşimi de çalışmalarımızın arasında yer alacak.

Denizel çevre, insan etkisi nedeni ile tüm dünyada ağır tehdit altında bulunmaktadır. Bu alanda gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalar, ekosistem üzerindeki olumsuz insan etkisini azaltmak için gerekli olan etkili koruma ve yönetim stratejilerininin oluşturulması için önemli bir araçtır. Bununla birlikte kamuoyunun katılımı olmaksızın sadece bilimsel araştırmalara odaklanan projeler, hedef türlerin sürdürülebilir şekilde korunması üzerindeki etki ve verimliliği kaybedecektir. Bu nedenden ötürü projemiz, bilim ve farkındalık artırma aktivitelerine eşit oranda yer vermektedir. Devam niteliğinde bir proje olarak, hedef türlerin sayısını (cetaceanlar ve nesli tehlike altındaki Akdeniz Foku), çalışma alanlarını (Antalya ve Fethiye Körfezi) ve metodolojimizi (görsel ve akustik araştırmalar) geliştirdik. Ayrıca projemiz, tek bir türe odaklanmak yerine, ekosistem temelli bir yaklaşımı benimsemektedir.

Projemiz süresince, deniz memelilerinin bölgesel popülasyon statülerinin ve deniz trafiği, balıkçılık uygulamaları ve deniz çöpleri gibi insan etkisinin seviyesinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Deniz trafiğinin hedef türlerin davranışları üzerindeki etkisi ve balıkçılık-deniz memelisi etkileşimi araştırmalarımız içerisinde yer alacaktır. Akdenizdeki artan deniz çöpü sorunu nedeniyle, deniz çöpü komposizyon ve yoğunluk verisi de değerlendirilecektir. Son olarak önemli noktalardan bir tanesi ise, araştırmacılar, kamuoyu (balıkçılar, yerel kişiler, üniversite/lise öğrencileri) ve karar alıcılar (kamu kurumları) arasında çevre koruma açısından ortak çalışma tesis etmeyi hedeflemekteyiz. Cetacean gözlem iletişim ağı ve online foto-ID (photo-identification) web sitesi, çevre koruma faaliyetlerimizi ekosistem temelli olarak gerçekleştirebilmemiz için bize yardım edecektir. Paydaşlar, karar alıcılar ve araştırmacılarlar yakın çalışarak, sürdürülebilir geçimin sadece sağlıklı bir ekosistem ile mümkün olduğunu kanıtlamayı amaçlamaktayız.

_dmad

Add your Biographical Info and they will appear here.